TurkishEnglishGerman
Dernek Web Tasarım
İletişim Bağış Yap

Üyelik İşlemleri

Ünye Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Genel Sekreter'liğimize teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ KAYIT BELGELERİ,
1-Ticaret Odası veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair sicil tasdiknamesi.
2-Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü,
3-Fotoğraflı ve onaylı Nüfus Hüviyet cüzdanı örneği,
4-İkametgah il muhaberi,
5-Yeni çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
6-Vergi levhası ve T.C. Kimlik numarası

TÜZEL KİŞİLER İÇİN KAYIT BELGELERİ,
1-Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği , Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( En faz 1 ay önce verilmiş olmalı)
2-Temsilcilerin Noter tasdikli imza sirküleri.
3-Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı Nüfus Cüzdanı örneği.
4-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
5-Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi.
6-Vergi levhası ve TC. Kimlik numarası.

Dernek Web Tasarım © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır